top of page

Termeni și condiții

Vizitarea, folosirea, sau comandarea produselor vizualizate pe acest site, implică acceptarea condițiilor de utilizare ce vor fi detaliate mai jos. Pentru folosirea în bune condiții a site-ului, se recomanda citirea cu atenție a Termenilor și Condițiilor.

Ne rezervăm dreptul de a modifica prezentele Condiții și Politica de Confidentialitate fără a vă informa în prealabil, în formă scrisă. Aveţi responsabilitatea de a citi periodic Termenii si Condițiile și Politica de Confidentialitate, întrucât aplicabile vor fi Termenii si  Condiţiile și Politica de Confidentialitate în vigoare în momentul încheierii Contractului relevant (aşa cum este definit mai jos) sau în momentul utilizării acestui Website.

Dacă aveţi orice întrebări cu privire la Termenii si Condițiile și Politica de Confidentialitate, ne puteţi contacta în orice moment utilizând formularul de contact sau la adresa de e-mail linovit.team@gmail.com.

Contractul (asa cum este definit în continuare) poate fi încheiat, dacă vă exprimaţi opţiunea în acest sens, în oricare dintre limbile în care Condiţiile sunt disponibile pe acest website.

www.linoteh.com este proprietatea LINOGAL SRL.

Domeniul www.linoteh.com împreună cu magazinul virtual și toate instrumentele software/baze de date necesare este administrat de LINOGAL SRL în scopul comercializării produselor prezentate în site.

Conținutul propriu existent în Site este protejat prin drepturi de autor și prin drepturi asupra marcilor în condițiile legislatie Romane.

 

DATELE NOASTRE

Vânzarea produselor prin intermediul acestei pagini web este desfăşurată sub numele de LINOteh de către LINOGAL SRL cu sediul social in Jud. GALAȚI, Mun. GALAȚI, Str. TURTURELELOR, Nr.1, inregistrat din 09.10.2008 sub nr. J17/1910/2008, Cod Unic de Înregistrare: 24578258, adresa de e-mail: linovit.team@gmail.com.

 

UTILIZAREA WEBSITE-ULUI NOSTRU

Prin utilizarea acestui website şi/sau prin plasarea oricărei comenzi de produse prin intermediul acestuia, vă obligați:

- Să utilizați website-ul exclusiv pentru a transmite întrebări legitime sau a efectua comenzi.

- Să nu efectuaţi nicio comandă falsă sau frauduloasă. În cazul în care avem motive întemeiate să credem că aţi efectuat o astfel de comandă, vom avea dreptul să anulăm comanda şi să informăm autorităţile competente.

- Pentru a efectua o comanda pe site-ul www.linoteh.com va fi necesar sa completati urmatoarele informatii: nume și prenume, numar de telefon, adresa de e-mail și adresa de livrare. Daca una sau mai multe informatii din cele completate de dvs se modifică ulterior, vă rugăm să ne anuntați la adresa de email linovit.team@gmail.com.
Datele dvs vor ramane confidențiale si nu vor intra în posesia unor terțe personae pentru a fi folosite abuziv.

 

DISPONIBILITATEA PRODUSELOR

Toate comenzile de produse depind de disponibilitatea produselor respective în stocurile noastre. În acest sens, în eventualitatea în care apar dificultăţi de aprovizionare sau dacă produsele nu se mai află în stoc, ne rezervăm dreptul de a vă informa cu privire la produse înlocuitoare, de calitate şi valoare egale sau superioare, pe care le puteţi comanda. Dacă nu doriţi să comandaţi aceste produse înlocuitoare și dacă am primit deja plata aferentă produselor comandate, vă vom rambursa integral orice sume de bani pe care le-aţi plătit.

 

REFUZUL DE A PRELUCRA O COMANDĂ

Ne rezervăm dreptul de a elimina orice produs de pe acest Website în orice moment, în mod discreționar şi/sau de a elimina sau modifica orice material sau informații de pe acest Website. Cu toate că depunem toate eforturile pentru a prelucra întotdeauna toate comenzile plasate, pot exista circumstanţe excepţionale care să ne oblige să refuzăm prelucrarea unei comenzi după trimiterea mesajului de Confirmare a comenzii şi ne rezervăm dreptul de a proceda astfel în orice moment.

Nu vom avea nicio răspundere faţă de dumneavoastră sau orice parte terţă pentru eliminarea oricărui produs de pe acest Website, pentru eliminarea sau modificarea oricărui material sau conţinut de pe acest Website sau pentru neprelucrarea unei comenzi după ce v-am trimis mesajul de Confirmare a comenzii.

 

LIVRARE

Cu excepţia cazurilor în care există circumstanţe extraordinare, vom depune toate eforturile pentru a finaliza comanda dumneavoastră cu produsul (produsele) enumerat(e) în Confirmarea de expediere până la data specificată în Confirmarea de expediere menţionată sau, dacă data de livrare estimată nu este specificată, în termenul estimat indicat la selectarea metodei de livrare şi, în orice caz, în termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la data Confirmării comenzii.

Cu toate acestea, pot apărea întârzieri din motive cum ar fi personalizarea produselor, apariţia unor circumstanţe neprevăzute sau zona de livrare.

Dacă, dintr-un anumit motiv, nu putem respecta data de livrare, vă vom informa cu privire la această situaţie şi vă vom oferi opţiunea de a menţine comanda cu o nouă dată de livrare sau de a anula comanda cu rambursarea întregii sume plătite. Vă rugăm să reţineţi că nu livrăram în zilele de sâmbătă şi duminică.

În sensul prezentelor Conditii, se consideră că „livrarea” a avut loc sau se consideră că a fost „livrată” comanda atunci când dumneavoastră intraţi sau o parte terţă desemnată de dumneavoastră intră în posesia fizică a produselor, lucru demonstrat de o semnătură de primire a comenzii la adresa de livrare convenită.

În cazul în care comanda de produse nu ajunge la dumneavoastră în timpul de livrare estimat, vă adresăm rugămintea de a ne contacta utilizând adresa de e-mail: linovit.team@gmail.com

TRANSFERUL RISCURILOR ŞI AL DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA PRODUSELOR

Toate riscurile legate de produse (inclusiv pierdere și deteriorare) vă vor reveni dumneavoastră din momentul livrării, atunci când dumneavoastră intraţi sau când o parte terţă desemnată de către dumneavoastră, alta decât curierul, intră în posesia fizică a produselor.

Dreptul de proprietate asupra produselor vi se va transfera doar în momentul în care vom primi plata integrală a tuturor sumelor datorate în legătură cu produsele, inclusiv a costurilor de livrare, sau la livrare, în cazul în care aceasta are loc la o dată ulterioară. Dreptul legal de proprietate asupra produselor se va intoarce in patrimoniul LINOteh dacă vă rambursăm orice astfel de plată.

ACHIZITIA DE PRODUSE ÎN CALITATE DE VIZITATOR

Pe Website-ul nostru este disponibilă, de asemenea, opţiunea de a cumpăra produse în calitate de vizitator. În cazul acestui tip de cumpărături, vă vor fi solicitate doar datele care sunt esenţiale pentru procesarea comenzii dumneavoastră.

La finalizarea procesului de cumpărare, vi se va oferi posibilitatea de a vă înregistra ca utilizator sau de a continua ca utilizator neînregistrat. Refuzul dumneavoastră de a vă înregistra ca utilizator al Website-ului nu va afecta în niciun fel preluarea comenzii de produse sau executarea acesteia.

 

Parola și securitatea contului

Trebuie să introduceți informațiile despre cont și parolă (informații de conectare) pentru a putea accesa datele dumneavoastra înregistrate pe site-ul nostru. Veți fi responsabil pentru securitatea confidențialității altor tranzacții efectuate în cadrul informațiilor și contului dumneavoastra de client. Puteți dezactiva contul dumneavoastra în orice moment .

 

Coduri de reducere / promoționale

Din când în când furnizăm codurile de reducere / promoționale valabile pentru orice cumpărături sau anumite cumpărături de pe acest website. Codurile de reducere/promoție vor fi utilizate pentru cumpărăturile de pe acest site, în conformitate cu termenii și regulile de utilizare.

 

RĂSPUNDEREA ȘI DECLINAREA RASPUNDERII

Vânzătorul nu poate fi răspunzător pentru niciun fel de daune pe care cumpărătorul sau orice terță parte le-ar putea suferi ca urmare a îndeplinirii de către Vânzător a oricăreia dintre obligațiile sale în baza Comenzii și pentru daunele rezultate din utilizarea Bunurilor după livrare.

De asemenea, nu veți putea solicita angajarea răspunderii noastre în cazul în care imposibilitatea de a livra produsele comandate sau de a ne îndeplini oricare dintre obligaţiile care ne revin conform acestor Condiţii, este consecința apariției unui Eveniment de forță majoră.

TRANSFERUL DREPTURILOR ŞI OBLIGAŢIILOR

Contractul încheiat între noi și dumneavoastră are caracter obligatoriu pentru noi, pentru dumneavoastră dar şi pentru succesorii și agenții noştri şi ai dumneavoastră.

Nu puteţi transfera, cesiona, greva sau înstrăina în niciun alt mod un Contract sau oricare dintre drepturile sau obligaţiile dumneavoastră care decurg din acesta, fără a obţine în prealabil acordul nostru scris.

Noi putem transfera, cesiona, greva, subcontracta sau înstrăina în orice alt mod Contractul sau oricare dintre drepturile sau obligaţiile noastre care decurg din acesta, în orice moment de pe durata Contractului. Pentru evitarea oricărei ambiguităţi, orice astfel de transfer, cesionare, grevare sau altă înstrăinare nu va afecta drepturile dumneavoastră legale în calitate de consumator şi nu va anula, reduce sau limita în niciun alt mod orice garanţie pe care v-am acordat‐o, în mod expres sau implicit.

 

EVENIMENTE DE FORȚĂ MAJORĂ

Nu vom fi traşi la răspundere sau responsabili pentru nicio nerespectare sau întârziere în îndeplinirea oricăreia dintre obligaţiile pe care ni le-am asumat printr-un Contract, dacă aceasta este cauzată de evenimente care se află în afara controlului nostru rezonabil („Eveniment de forţă majoră”).

Un Eveniment de forţă majoră va include orice act, eveniment, omisiune sau accident care se află în afara controlului nostru rezonabil.

Executarea obligaţiilor noastre care decurg din orice Contract va fi considerată suspendată pe durata Evenimentului de forţă majoră şi vom beneficia de o prelungire a termenului pentru a ne executa obligaţiile egala cu durata Evenimentului de forţă majoră. Vom utiliza mijloacele noastre rezonabile pentru a opri Evenimentul de forţă majoră sau pentru a găsi o soluţie prin care să ne putem executa obligaţiile contractuale, în pofida Evenimentului de forţă majoră.

În cazul în care Evenimentul de forță majoră durează mai mult de 3 luni, Contractul încheiat cu noi va înceta de drept. Ca urmare a încetării Contractului, vă vom rambursa toate plăţile primite de la dumneavoastră, inclusiv costurile de livrare, dacă va fi cazul (cu excepţia costurilor suplimentare determinate de faptul că aţi ales altă modalitate de livrare decât cel mai ieftin tip de livrare standard oferit de noi), fără întârzieri exagerate şi, în orice caz, în maximum 14 zile calendaristice de la data la care considerăm acest Contract ca fiind încetat.

 

RENUNŢAREA

În cazul în care, în orice moment pe durata Contractului, omitem să insistăm asupra executării stricte de către dumneavoastră a obligaţiilor care decurg dintr-un Contract sau din oricare din aceste Condiţii și/sau omitem să ne exercităm oricare dintre drepturile sau să formulăm căile de atac la care avem dreptul în conformitate cu respectivul Contract sau cu aceste Condiţii, acest lucru nu va reprezenta o renunţare din partea noastră la aceste drepturi sau căi de atac şi nu vă va exonera de respectarea obligaţiilor în cauză.

O renunţare din partea noastră privind orice neîndeplinire a unei obligații nu va constitui o renunţare din partea noastră la nicio altă neîndeplinire ulterioară a obligațiilor care decurg din Contract sau Condiţii.

Nicio renunţare din partea noastră la oricare dintre aceste Condiţii sau la orice drept sau cale de atac care decurge din Contract nu va produce efecte, cu excepţia situaţiei în care se specifică în mod expres că este vorba despre o renunţare şi vă este comunicat în scris acest lucru.

ANULARE PARŢIALĂ A PREVEDERILOR CONTRACTUALE

În cazul în care o autoritate competentă va considera că oricare dintre aceste Condiții este nula, nelegală sau inaplicabilă sau că oricare prevedere dintr‐un Contract este nula, nelegală sau inaplicabilă într-o anumită măsură, se va separa în măsura stabilită termenul, condiţia sau prevederea în cauză de restul termenilor, condiţiilor şi prevederilor, iar aceştia din urmă vor continua să produce efecte în măsura maximă permisă de lege.

 

INTEGRALITATEA CONTRACTULUI

Aceste Condiţii şi orice document la care se face trimitere în mod expres constituie acordul integral dintre dumneavoastră şi noi în ceea ce priveşte obiectul oricărui Contract şi înlocuieşte orice alt acord, orice altă înţelegere sau orice alt aranjament anterior verbal sau scris dintre dumneavoastră şi noi.

Atât noi, cât şi dumneavoastră, declarăm că, prin încheierea prezentului Contract, nici dumneavoastră şi nici noi nu ne-am bazat pe nicio declaraţie, pe niciun angajament sau pe nicio promisiune făcută de cealaltă parte sau implicită în orice s‐a spus sau s‐a scris în timpul negocierilor dintre dumneavoastră şi noi înainte de încheierea Contractului prezent, cu excepţia situaţiilor menţionate în mod expres în aceste Condiţii.

Nici dumneavoastră şi nici noi nu avem dreptul de a apela la căi de atac în cazul oricărei declaraţii neadevărate făcute verbal sau în scris de cealaltă parte, înainte de data încheierii vreunui Contract (cu excepţia situaţiei în care o asemenea declaraţie neadevărată a fost făcută în mod fraudulos), iar cealaltă parte are dreptul la o cale de atac doar în cazul încălcării contractului, așa cum se prevede în aceste Condiţii.

 

DREPTUL NOSTRU DE A MODIFICA ACESTE CONDIŢII

Avem dreptul de a revizui şi modifica aceste Condiţii în mod ocazional și discreționar.

Vă veţi supune politicilor şi Condiţiilor în vigoare în momentul în care utilizaţi acest Website sau comandați produse de la noi, cu excepţia situaţiei în care se solicită aplicarea vreunei schimbări a acestor Condiții sau a Politicii de confidenţialitate prin lege sau de către o autoritate guvernamentală, caz în care orice potenţială modificare se va aplica şi în cazul comenzilor plasate anterior de către dumneavoastră.

LEGISLAŢIA APLICABILĂ ŞI JURISDICŢIA

Utilizarea Website-ului nostru şi a Contractelor pentru cumpărarea produselor încheiate prin intermediul acestui Website vor fi guvernate de legislaţia romană.

Orice litigiu care decurge din sau în legătură cu folosirea Website‐ului sau în legătură cu aceste Contracte va fi supus jurisdicţiei instanţelor romane.

Dacă încheiaţi contractul în calitate de consumator, nicio prevedere din această clauză nu vă va afecta drepturile legale prevăzute de legislaţia locală în vigoare.

bottom of page